2021/11/30
Register
раскрутка сайта
joomla templates

Про місто

Стратегія розвитку

Регуляторна політика

Дозвільний центр

Громадянське суспільство

Вакансії

Доступ до інформації

Комітет з реформ

Соціальні центри

ЗМІ

Державні закупівлі

ЦНАП

Антикорупційна політика

Звернення громадян

Інвестуємо в місто

Тарифи


Написати листа міському голові

Email:
Тема:
Зміст:
3+3*3 (прописом)

 Цивільний захист - це функція держави!

Стаття 3. Правова основа цивільного захисту

1. Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, цей Кодекс, інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

Стаття 4. Цивільний захист

1. Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

(  Кодекс цивільного захисту України, чинний в повному об’ємі  з 01.07.2013р.)

 

   З метою підвищення рівня знань та організації виконання завдань в місцевою ланкою територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту надаємо інформацію про  

Нормативно-правові засади управління цивільним захистом на місцевому рівні.

   Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту(ЦЗ) на місцевому рівні згідно з Кодексом цивільного захисту України здійснюється постійно діючими ланками територіальних підсистем(ТП) єдиної державної системи цивільного захисту(ЄДС ЦЗ),які формуються місцевими органами виконавчої влади(МОВВ) та органами місцевого самоврядування(ОМС) на відповідних територіях,а саме:

ü  районними державними адміністраціями у містах Києві та Севастополі;

ü  районними державними адміністраціями у районних центрах;

ü  ОМС – в обласних центрах,у містах АР Крим,обласного і районного значення;

ü  виконавчими органами селищних та сільських рад – у селищах.

Ланки ТП створюються розпорядженням керівників МОВВ та ОМС для запобігання та реагування на надзвичайні ситуації(НС),захисту населення та території,ліквідації наслідків НС і мають відповідну організаційну побудову органів управління(ОУ),сил та засобів(Мал.1). Керівництво ланкою ТП покладається на посадову особу,яка очолює орган,що створив таку ланку. Організація та порядок діяльності,завдання,склад сил і засобів ланки ТП визначається відповідними положеннями про ланку ТП ЄДС ЦЗ,затвердженим у відповідному порядку.

   Основними завданнями місцевої ланки ТП у сфері ЦЗ є:

 • забезпечення готовності,підпорядкованих сил і засобів до дій у НС;
 • забезпечення реалізації заходів у сфері ЦЗ;
 • навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення НС;
 • створення,раціональне збереження і використання матеріальних та фінансових резервів для запобігання і реагування на НС,ліквідації їх наслідків;
 • оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення НС;
 • захист населення у разі виникнення НС;
 • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт(АРіНР) щодо ліквідації наслідків НС,організації життєзабезпечення постраждалого населення;
 • пом’якшення можливих наслідків НС у разі їх виникнення;
 • здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення.

Згідно з Положенням про ЄДС ЦЗ,яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України №11 від 09.01.2021 р.,органами управління ЦЗ, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів місцевого рівня,є:

     постійно діючі – районні,районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації,виконавчі органи міських(міст республіканського АР Крим і міст обласного значення) рад,підрозділи з питань ЦЗ,які утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних і сільських рад;

     координаційні – комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій(ТЕБ та НС) районів,міст,районів у містах,селищ.

     

Основні повноваження МОВВ та ОМС у сфері ЦЗ полягають у:

 • забезпеченні ЦЗ на відповідній території та виконання завдань ЦЗ ланками ТП;
 • забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на потенційно-небезпечних об’єктах(ПНО) та інших об’єктах господарської діяльності(ОГД) з метою відвернення загрози виникнення аварій,що належать до сфери їх управління;
 • розробленні та забезпеченні реалізації місцевих програм та планових заходів у сфері ЦЗ щодо запобігання НС та захисту населення і територій від них;
 • керівництво створеними ними аварійно-рятувальними

службами,формуваннями та спеціалізованими службами ЦЗ,місцевою та добровільною пожежною охороною,забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

 • створення за погодженням з ДСНС та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення,її модернізації та забезпечення функціонування;
 • забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення НС;
 • організація АРіНР,відновлювальних робіт та робіт з ліквідації наслідків НС місцевого рівня,а також радіаційного,хімічного,біологічного,медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків НС;
 • організація та проведення евакуації населення,майна,матеріальних та культурних цінностей,розміщенні їх у безпечних районах та організації життєзабезпечення,створення служб екстреної медичної допомоги;
 • здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища,санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;
 • розробленні та здійсненні на відповідній території заходів щодо забезпечення сталого функціонування ОГ,що належать до сфери їх управління,в особливий період;
 • підготовці пропозицій щодо віднесення міст до груп ЦЗ та подання їх Раді міністрів АР Крим,відповідним обласним адміністраціям;
 • віднесенні ОГД,що належать до сфери їх управління,до категорії ЦЗ відповідно до основних показників,та затвердження їх переліку;
 • створенні й використанні матеріальних резервів для запобігання та ліквідації НС;
 • завчасному накопиченні та й підтриманні у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення,яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження об’єктів радіаційної небезпеки І і ІІ категорій,формувань ЦЗ,а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;
 • взаємодії з ДСНС щодо виконання завдань ЦЗ;
 • організації та забезпечення життєдіяльності постраждалих внаслідок НС,списків(реєстрів) постраждалих унаслідок НС,відповідно до яких надається матеріальна допомога,списки загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;
 • забезпечення соціального захисту постраждалих унаслідок НС,зокрема,виплата матеріальної допомоги;
 • створенні на місцевому рівні комісій з питань ТЕБ і НС;
 • забезпеченні навчань з питань ЦЗ,техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій,суб’єктів господарювання(СГ),що належать до сфери їх управління,керівників та їх заступників,здійснення підготовки населення до дій у НС;
 • розробленні та реалізації комплексу заходів,пов’язаних з виконанням вимог законодавства щодо створення,використання,утримання та реконструкції фонду захисних споруд ЦЗ;
 • плануванні та організації роботи з дообладнання або спорудження на особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;
 • розроблення та здійснення комплексу заходів,спрямованих на поліпшення пожежної безпеки на ОГД,що належать до сфери їх управління.

     Для організації та управління проведенням АРіНР,робіт з ліквідації наслідків конкретної НС місцевого рівня призначаються керівники робіт та утворюються штаби з ліквідації наслідків НС,а у разі необхідності – спеціальні комісії з ліквідації наслідків НС.

     Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення ЦЗ,збору, оброблення,узагальнення та аналізу інформації,здійснення цілодобового чергування на місцевому рівні створюються та функціонують системи повсякденного управління,які включають:пункти управління, чергові служби райдержадміністрацій та виконавчих органів міських рад;оперативно-чергові (диспетчерські) служби територіальних органів ЦОВВ,СГ.

     До складу сил ЦЗ місцевої ланки ТП входять:

підрозділи(частини) оперативно-рятувальної служби ЦЗ;

місцеві,комунальні,об’єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;

місцеві та об’єктові формування ЦЗ;

 місцеві та об’єктові спеціалізовані служби ЦЗ;

добровільні формування ЦЗ.

     Планування заходів запобігання НС,розвитку та вдосконалення ЦЗ,захисту населення і територій та реагування на НС здійснюється всіма ланками ТП на мирний часі на особливий період та передбачає розробку планів:

реагування на НС місцевого рівня;

ЦЗ на особливий період міста,району,району у місті;

основних заходів ЦЗ ланки ТП на рік;

заходів з ліквідації наслідків НС у мобілізаційних планах місцевого рівня.

     Режими функціонування ланки ТП встановлюються за рішенням районних державних адміністрацій та ОМС на відповідних територіях району(міста) залежно від показників наявної ситуації:

повсякденного функціонування(за умов відсутності загроз НС);

підвищеної готовності та НС(за наявності загроз або виникнення НС).

     У період правових режимів надзвичайного стану та в особливий період ланки ТП функціонують згідно вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей,що визначаються Законами України «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,а також з іншими нормативно-правовими актами.

     Взаємодія під час запобігання виникненню НС та/або ліквідації її наслідків на місцевому рівні здійснюється між територіальними органами ЦОВВ, МОВВ,їх силами,а також СГ через спеціальні оперативні групи або представників МОВВ, ОМС, які наділенні відповідними повноваженнями цими органами,і залучаються до здійснення таких заходів.

     Забезпечення фінансування ланки ТП ЄДС ЦЗ здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів,коштів СГ,інших не заборонених джерел.

     Таким чином нормативно-правове забезпечення діяльності постійно діючої місцевої ланки ТП,як складової частини ТП ЄДС ЦЗ,на даному етапі реалізується Кодексом ЦЗ України та положенням про ЄДС ЦЗ,а в подальшому потребує розробки і затвердження Типового положення про ТП ЄДС ЦЗ та їх ланки.

   До 01.07.2021 року суб’єктам господарювання (незалежно від форми власності) надати у відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради уточнену інформацію:

-          копію наказу по організації цивільного захисту на 2021 рік;

-          списки посадових осіб керівного складу,керівників об’єктових служб і формувань цивільного захисту,фахівців,керівників навчальних груп(проведення занять з працівниками,які не входять до складу формувань цивільного захисту),яким необхідно поновити свої знання з питань цивільного захисту у відповідності до посади визначеної в наказі керівника суб’єкта господарювання(СГ) по організації цивільного захисту на 2021 рік та вказати бажані для СГ періоди проведення занять на 2015 навчальний рік.

   Дана інформація буде оптимально врахована при надані пропозицій до розпорядження голови Хмельницької ОДА « Про підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту керівних кадрів і фахівців у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області у 2015 навчальному році.

   Відпрацювання посадовими особами документів з питань цивільного захисту проводити у відповідності до Кодексу цивільного захисту України та нормативно-правової бази відпрацьованої в державі на виконання його вимог. При необхідності звертатись за консультаціями по тел..3-38-16.

 

 

Відділ з питань НС та ЦЗН

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

 

Навчально-консультаційний пункт м.Старокостянтинів

Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області.

 

 

 

Державна служба зайнятості готова сприяти Вашому працевлаштуванню

У центрах зайнятості Вам допоможуть:
•    знайти роботу – тимчасову або постійну;
•    взяти участь у громадських або інших роботах тимчасового характеру;
•    пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію;
•    отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття.

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЯ щодо соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції
 Для вирішення питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням, слід звертатися
 
 за телефоном УРЯДОВОЇ "ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ" (БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО):
0 800 507 309
 
 або до Міжвідомчого координаційного штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції
 
 за телефонами «101», (044) 247-30-02,  (044) 247-32-92
 Адреса штабу – м.Київ, вул. Гончара, 55 а

Детальніше...

Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (організатор перевезень), згідно з ст.43 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 та рішеннями виконавчого комітету міської ради від 27.01.2011 року №51 і 15.12.2011 року №588 (із внесеними змінами та доповненнями), оголошує конкурс на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.
Об’єктом конкурсу є:
    маршрут №3 «с. Пашківці – Сільгосптехніка» графік №22, кількість оборотних рейсів – 8, звичайний режим руху, час роботи на маршруті з 06:48 год. до 19:36 год. щоденно.

Детальніше...

План засідань постійних комісій Старокостянтинівської міської ради до 45-ї сесії міської ради 6 скликання

24.12.2021р.     16.00
- з питань стратегічного соціально-економічного і культурного розвитку міста, планування, обліку та зовнішньо-економічної діяльності. (Прокоп»юк С.І.)


24.12.2021р.     16.00
- з  питань розвитку  промисловості та  підприємництва, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного  обслуговування, громадського харчування, транспорту  і зв"язку. (Булич В.Є.)


24.12.2021р.     16.00
- з питань оборонної роботи, надзвичайних ситуацій, забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,
боротьби з корупцією і хабарництвом, відзначення державними нагородами України. (Ганжа С.М.)

Детальніше...

Інформація щодо перерахування коштів станом на 15.12.2021
 
Cтарокостянтинівська міська виконавча дирекція Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє, що станом на 15 грудня 2021 проведено фінансування допомог:
- по тимчасовій непрацездатності по заявах-розрахунках наданих до 02 грудня 2021 року (включно);
- по вагітності та пологах і на поховання по заявах-розрахунках наданих до 02 грудня 2021 року (включно);
Старокостянтинівська міська виконавча дирекція обласного відділення Фонду звертається з проханням:

Детальніше...

Адреси місцезнаходження дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі, до яких належить виборча адреса виборця і адреси приміщень для голосування.

8 листопада 2021 року розпочався виборчий процес з підготовки та проведення проміжних виборів депутата Хмельницької обласної ради, які відбудуться 28 грудня 2021 року.

До територіального виборчого округу 8914 , де проходитимуть вибори, належить частина міста Старокостянтинова. Межі округу затверджені ще у 2010 році під час проведення чергових виборів депутатів Хмельницької обласної ради. В м.Старокостянтинові буде працювати 8 звичайних та 1 спеціальна виборчих дільниць, що діють на постійній основі.

Детальніше...

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2021 року №523-р, з 1 жовтня 2021 року окремі послуги, які надавались Старокостянтинівським районним сектором управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області, надаються виключно через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Детальніше...

За повідомленням Мінекономрозвитку Українським союзом об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення та компанією "ЕкспоЮгСервіс", за погодженням з Одеською міською радою 13-14 листопада 2021 року в м. Одеса заплановано проведення XVII Всеукраїнського чемпіонату з перукарського мистецтва "Чарівна зачіска 2021" (далі – Чемпіонат).
Зазначений захід традиційно організовується з метою розвитку перукарських послуг, вдосконалення професійної майстерності перукарів та підвищення культури і якості побутового обслуговування населення.
Чемпіонат проводиться в особистому і командному заліках. В рамках чемпіонату передбачені конкурси:

Детальніше...

Замок князів Острозьких бере участь у проекті «Найкращі пам’ятки України – обрані народом».

Бажаючим взяти участь у голосувані та підтримати замок Старокостянтинова можна перейти за посиланням:
http://10ukraine.com.ua/index.php/golosuvannya/99-po-oblastyam/khmelnitska-oblast


Голосуючий має можливість голосувати за улюблені пам’ятки  однин раз на добу.

Детальніше...

 Цивільний захист - це функція держави!

Стаття 3. Правова основа цивільного захисту

1. Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, цей Кодекс, інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

Стаття 4. Цивільний захист

1. Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

(  Кодекс цивільного захисту України, чинний в повному об’ємі  з 01.07.2013р.)

Детальніше...

Життєва історія дитини з особливими потребами.
Не раз ловлю себе на думці, що людські долі на нашій благодатній землі, здебільшого, далекі від звичайного людського щастя. І що є тому виною, важко сказати, але у програшу чомусь чи не завжди залишаються чисті серцем, добрі люди, багаті душевним теплом, доброзичливістю й чуйністю. Особливо прикро, коли страждають діти.
Народження дитини – велике диво. Проте іноді замість того, щоб стати святом, воно приносить  шок і сльози, бо така очікувана дитина має серйозні вади розвитку.
Так сталося, що Олег теж народився з особливими потребами та мама від нього не відмовилася і виховувала сина у міру своїх можливостей, адже також  була людиною з особливими потребами. Батько вихованням сина не займався, бо відразу після народження переїхав у інший регіон, залишивши дружину та сина без підтримки та допомоги.

Детальніше...

Роз'яснення щодо змін до Конституції України на реалізацію реформи місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентралцізацію влади в Україні

Детальніше...

Відповідно до розпорядження міського голови від 09.10.214 року № 106/2021-р «Про питання захисту громадян, які залишають Автономну Республіку Крим і м. Севастополь» відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету міської ради виконавчого комітету міської ради звертається до громадян, які виявили бажання надати допомогу для тимчасового розселення переселенців у власному житлі надавати відповідну інформацію до виконавчого комітету міської ради за тел. 3-38-16.

Детальніше...

Розпорядженням міського голови від 01.11.2013 № № 391/2013-р визначена особа уповноважена з питань запобігання та виявлення корупції.

Відтак про факти вчинення працівниками виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради корупційних та інших неправомірних дій можна повідомляти на пряму телефонну лінію "Суспільство проти корупції" за номером 3-22-07 (у робочі дні з 8 до 17 години). На кожне таке повідомлення буде оперативне та об'єктивне реагування

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРИЇХАЛИ  З АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЬ І ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА СТАРОКОСТЯНТИНІВ

    Для отримання всіх видів державної соціальних допомог, компенсацій, тощо Вам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради за адресою: м.Старокостянтинів, пров. Подільський,2. Прийом здійснюється щоденно, крім суботи та неділі з 8.00 до 17.15 у п’ятницю до 16.00. Телефон для довідок: (03854) 33849.

Детальніше...

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Виконавчий комітет міської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту «Про порядок встановлення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування на території м. Старокостянтинів».
Проект регуляторного акту, положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування на території м. Старокостянтинів та аналіз регуляторного впливу розміщені на сайті виконавчого комітету міської ради starkon.km.ua в розділі «Регуляторна політика».

Детальніше...

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про відходи» та п. 10 Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1218 від 3 серпня 1998 року (далі - Постанова) Ваше підприємство включене в Перелік власників відходів, яким необхідно отримати ліміт на утворення та розміщення відходів на 2021-2016 роки. Тому, відповідно до п.12 Постанови власники відходів повинні до 1 квітня (якщо здійснюють лише розміщення відходів) або до 1 червня 2021 року (якщо утворюють та розміщують відходи на своїй території) подати до Департаменту на погодження проект ліміту на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) та документи викладені у даному пункті Постанови для отримання дозволу на розміщення відходів (крім небезпечних) на 2021 – 2016 роки.

Детальніше...

 

 

 

Інтерв’ю директора Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України

Микола Шамбір: Я не розумію, чому соцзахист жінок ставиться в противагу чиємусь прибутку

З 1 липня українкам до страхового стажу зараховують відпустку по вагітності та полога (декрет). Ця норма викликала доволі неоднозначну реакцію. Щоб розібратися в нововведенні, а також в тому, хто від нього отримає зиск, ми звернулися до директора Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України Миколи Шамбіра.

Сьогодні активно обговорюється тема так званого податку на вагітність...

Детальніше...

До уваги суб'єктів господарювання

Перелік цукрових заводів в Хмельницькій області
Солодові, пивоварні підприємства, виробництво води станом на 1.01.2009 року
Перелік підприємств молочної промисловості станом на 1.01.2009 року
М’ясопереробні підприємства станом на 1.01.2009 року
Перелік підприємств хлібопекарської галузі області основного кола звітності
Перелік підприємств консервної промисловості області станом на 1.01.2009р.
Перелік промислових підприємств області
Контактні телефони асоціацій, концернів та інших відомств
Заводи по виробництву м’ясо-кісткового борошна (ветсанзаводи)

Детальніше...

12 грудня 2012 року о 18-45 на на Першому національному телеканалі транслювався випуск "зМІСТОвної України" про місто Старокостянтинів, який готувався в рамках проекту ДІАЛОГ спільно USAID та Асоціацією міст України.

 

Переглянути відео можна за посиланням:

http://www.youtube.com/watch?v=sdc1Hwat2tY&feature=youtu.be

 

або ж на сайті асоціації міст України в розділі відео http://www.auc.org.ua

 

Детальніше...

 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради повідомляє, що постановою КМУ від 25 квітня 2012 року № 343 було затверджено Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Цей Порядок визначає механізм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини процентів за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об’єктах незавершеного будівництва житла (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них) (далі — часткова компенсація процентів). Часткова компенсація процентів здійснюється у межах коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті на відповідний рік.

Детальніше...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

День міліції

25-12-2021 Перегляди:36 Latest

Напередодні професійного свята Дня міліції 19 грудня 2021 року відбулися урочисті збори у приміщенні Старокостянтинівського РВ УМВС у Хмельницькій області. Привітати правоохоронців прийшов заступник міського...

детальніше

Інформація про основні заходи, заплановані виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради на період з 29.12.2021 р. по 01.01.2015 р.

25-12-2021 Перегляди:29 Latest

  Дата Заплановані заходи, місце проведення, хто проводить Документ, на виконання якого організовується захід 29.12.2021 Засідання міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій...

детальніше

Інформація про основні заходи, заплановані виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради на період з 22.12.2021 р. по 26.12.2021 р.

18-12-2021 Перегляди:49 Latest

Інформація про основні заходи, заплановані виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради на період з 22.12.2021 р. по 26.12.2021 р.    Дата Заплановані заходи, місце проведення, хто проводить Документ, на виконання якого організовується...

детальніше

Допомога військовослужбовцям від територіальної громади Старокостянтинова

18-12-2021 Перегляди:62 Latest

Допомога військовослужбовцям від територіальної громади Старокостянтинова

Міський голова Микола Мельничук та секретар міської ради Олександр Степанишин в черговий раз передали допомогу від територіальної громади м. Старокостянтинова військовослужбовцям ВЧ А 4009, які...

детальніше

Круглий стіл

11-12-2021 Перегляди:96 Latest

Круглий стіл

5 грудня 2021 року в приміщенні територіального центру був проведений круглий стіл "Вдосконалення діяльності правоохоронних органів і державних структур у напрямку запобігання насильства в сімї".   {youtube}PBXmNq-WTIc{/youtube}  

детальніше

Літопис самовидців. Спогади громади Старокостянтинова

10-12-2021 Перегляди:91 Latest

  Літопис самовидців. Спогади громади Старокостянтинова. Телеканал TV7plus  http://tv7plus.com/ Частина_1 {youtube}2h1KOJ6lh70{/youtube}   Частина_2 {youtube}4KOV3MV7gxk{/youtube}

детальніше

Інформація про основні заходи, заплановані виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради на період з 15.12.2021 р. по 21.12.2021 р.

10-12-2021 Перегляди:73 Latest

  Дата Заплановані заходи, місце проведення, хто проводить Документ, на виконання якого організовується захід 16.12.2021р. Пряма телефонна лінія «Запитай у влади» з  заступником міського голови виконавчого комітету міської ради Черновським...

детальніше

Виступ міського голови Миколи Мельничука з нагоди Дня Збройних Сил України

10-12-2021 Перегляди:59 Latest

06 грудня о 10.00 год.  в  42 ГБО відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Перед військовослужбовцями з словами привітань та побажань звернулися командування...

детальніше

Побували у військовому госпіталі м.Рівне

04-12-2021 Перегляди:83 Latest

Побували у військовому госпіталі м.Рівне

Неодноразово управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради надавали допомогу в організації поїздок до військових госпіталів “Мистецькій Подільській сотні” на чолі з відомою...

детальніше

Створена служба психологічної підтримки учасників АТО

04-12-2021 Перегляди:82 Latest

Створена служба психологічної підтримки учасників АТО

З метою підтримки військовослужбовців та сімей, члени яких беруть або брали участь в антитерористичній операції на Сході України управлінням  соціального захисту населення ініційовано створення в...

детальніше

Навчальний семінар «Перша психологічна допомога для бійців, які перебували у зоні військових дій та моральна підготовка осіб, які відбувають у зону АТ…

02-12-2021 Перегляди:79 Latest

Навчальний семінар «Перша психологічна допомога для бійців, які перебували у зоні військових дій та моральна підготовка осіб, які відбувають у зону АТО»

Відбулося навчання для волонтерів Служби психологічної підтримки осіб, які перебували у зоні АТО та членів їх сімей 29 листопада 2021р. за ініціативи управління соціального захисту населення...

детальніше

Благодійна акція на підтримку воїнів АТО

27-11-2021 Перегляди:157 Latest

Благодійна акція на підтримку воїнів АТО

25 листопада 2021 року в Старокостянтинові відбулася благодійна акція на підтримку воїнів АТО.   Телеканал Ексклюзив EXCL.COM.UA {youtube}Nn0gxYi0IGU{/youtube}      

детальніше

Виступ Миколи Мельничука на Майдані Незалежності 19.02.2021 року

25-11-2021 Перегляди:361 Latest

Виступ Миколи Мельничука на Майдані Незалежності 19.02.2021 року

Міський голова м. Старокостянтинова Микола Мельничук на сцені Євромайдану під час Революції Гідності у найважчі часи для самого майдану.                                                                        {youtube}RPAF9Y9vi_0{/youtube}    

детальніше

День Гідності

23-11-2021 Перегляди:132 Latest

21.11 2021 року о 14.00 год. біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні відбувся мітинг з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.З   метою утвердження в Україні...

детальніше

Інформація про основні заходи, заплановані виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради на період з 24.11.2021 р. по 28.11.2021 р.

20-11-2021 Перегляди:101 Latest

  Дата Заплановані заходи, місце проведення, хто проводить Документ, на виконання якого організовується захід 25.11.2021р Засідання комісії з питань захисту прав дитини. Міська рада о 10.00 год. Мельничук М.С. – міський голова,...

детальніше

Урочистості з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

07-11-2021 Перегляди:165 Latest

З нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 07 листопада 2021 року в приміщенні музичної школи відбулися урочистості. З вітальними словами до присутніх звернувся...

детальніше

Відкритий урок футболу

18-10-2021 Перегляди:192 Latest

На стадіоні "Центральний"  з 7 по 9 жовтня 2021 року проводився відкритий урок футболу. В даному заході взяли участь тренери, учні загальноосвітніх навчальних закладів. Заступник...

детальніше

Семінар -тренінг

15-10-2021 Перегляди:131 Latest

Семінар -тренінг

14.10.2021 року в приміщенні Старокостянтинівського центру зайнятості відбувся семінар -тренінг «Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги сім ям , дітям, які перебували у зоні...

детальніше

Велопробіг "Місто за здоровий спосіб життя"

21-09-2021 Перегляди:200 Latest

Відповідно до розпорядження міського голови від 15.09.2021 року № 237/2021-р "Про відзначення Дня міста" було проведено велопробіг "Місто за здоровий спосіб життя" з нагоди відзначення...

детальніше

Хода за Єдність України та відкриття пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні

02-09-2021 Перегляди:275 Latest

Крім традиційного свята Дня Знань в Старокостянтинові 1 вересня 2021 року також пройшла хода в підтримку єдності України від кінокультурного центру до площі біля районної...

детальніше

Педагогічна конференція

29-08-2021 Перегляди:310 Latest

28.08.2021 року о 09.00 згідно плану роботи управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на ІІІ квартал 2021 року в ЗОШ І - ІІІ ступенів...

детальніше

Благодійний концерт

28-08-2021 Перегляди:230 Latest

22.08.2021 року о 15.00 год. біля торгівельного центру "Болгарський" відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. {youtube}iVk-FX3hU7U{/youtube}  

детальніше

Інформація про основні заходи, заплановані виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради на період з 01.09.2021 р. по 07.09.2021 р.

28-08-2021 Перегляди:245 Latest

Інформація про основні заходи, заплановані виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради на період з 01.09.2021 р. по 07.09.2021 р.   Дата Заплановані заходи, місце проведення, хто проводить Документ, на виконання якого організовується...

детальніше

День Державного Прапора України

26-08-2021 Перегляди:221 Latest

23.08.2021 року біля міської ради відбулося урочисте підняття Державного Прапора України. Перед присутніми виступив міський голова Микола Мельничук, який привітав всіх присутніх з святом Днем...

детальніше

Творча зустріч з О. Радушинською

22-08-2021 Перегляди:261 Latest

В приміщенні територіального центру 19.08.2021 року відбулася зустріч з Оксаною Радушинською. Оксана Петрівна є почесним громадянином нашого міста, журналісткою, поетесою, письменницею, теле та радіоведучою.Вона поділилася...

детальніше

Інформація про основні заходи, заплановані виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради на період з 26.08.2021 р. по 29.08.2021 р.

21-08-2021 Перегляди:235 Latest

  Дата Заплановані заходи, місце проведення, хто проводить Документ, на виконання якого організовується захід 26.08.2021р. Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради. Міська рада о 09.00 Богачук В.В....

детальніше

Робоче засідання з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитеро…

07-08-2021 Перегляди:256 Latest

Робоче засідання з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

06 серпня відбулося робоче засідання з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Участь у засіданні,...

детальніше

Футбол Поділля - Случ

06-08-2021 Перегляди:259 Latest

02.08.2021 року о 17.00 год. на стадіоні "Поділля" м. Хмельницький відбувся  матч чемпіонату Хмельницької області з футболу серед команд прем'єр ліги НФК "Поділля" Хмельницький та...

детальніше

Футбол Случ - Горинь

30-07-2021 Перегляди:280 Latest

Футбол Случ - Горинь

  26.07.2021 року о 18.00 год. на стадіоні "Центральний" відбувся  матч чемпіонату Хмельницької області з футболу серед команд прем'єр ліги "Случ" Старокостянтинів та "Горинь" Ізяслав.Матч розпочався...

детальніше

У Старокостянтинові поховали учасника АТО

22-07-2021 Перегляди:370 Latest

20 липня 2021 року у Старокостянтинові прощалися з Героєм України Саліпою Сергієм Дмитровичем, 1986 року народження. Закінчивши військовий навчальний заклад, став військовим. Служив в інженерних...

детальніше

Футбол Случ - Дунаївці

14-07-2021 Перегляди:343 Latest

13.07.2021 року о 17.00 год. на стадіоні "Центральний" відбувся  матч чемпіонату Хмельницької області з футболу серед команд прем'єр ліги "Случ" Старокостянтинів та Дунаївці. Результат: Случ...

детальніше

Відзначення 18-ї річниці Основного Закону України

01-07-2021 Перегляди:299 Latest

27.06.2021 року відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Конституції України в актовій залі загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1. В 2021 році відзначається...

детальніше

День молоді

29-06-2021 Перегляди:335 Latest

28.06.2021 року о 14.00 год. біля замку князів Острозьких з нагоди Дня молоді відбулися різноманітні заходи. Виставка картин учнів художньої школи, екскурсія по замку, різноманітні...

детальніше

Футбол Случ - Полонія

29-06-2021 Перегляди:294 Latest

28.06.2021 року о 17.00 год. на стадіоні "Центральний" відбувся  матч чемпіонату Хмельницької області з футболу серед команд прем'єр ліги ФК "Случ" Старокостянтинів та ФК "Полонія"м....

детальніше

Посвята в козачата

23-06-2021 Перегляди:414 Latest

20 червня 2021 року відбулась посвята в козачата учнів ЗОШ І - ІІІ ступенів №6.Цього разу до лав козачат було прийнято понад 50 дітей.Після того,...

детальніше

Інформація про основні заходи, заплановані виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради на період з 23.06.2021 р. по 29.06.2021 р.

19-06-2021 Перегляди:311 Latest

  Дата Заплановані заходи, місце проведення, хто проводить Документ, на виконання якого організовується захід 24.06. 2021 Проведення батьківських зборів з питання “Літній відпочинок дітей з обмеженими можливостями”, “Ремонт приміщення, обладнання” Центр соціальної...

детальніше

Відкриття меморіальної дошки Бондарчуку Сергію Михайловичу

11-06-2021 Перегляди:398 Latest

10 червня 2021 року о 12.00 год. відбувся мітинг приурочений пам'яті та відкриття меморіальної дошки Герою Небесної сотні Бондарчуку Сергію Михайловичу на фасаді Старокостянтинівської гімназії,...

детальніше

Круглий стіл

26-05-2021 Перегляди:373 Latest

Круглий стіл

"Сімейний затишок дітям сиротам та дітям,  позбавлених батьківського піклування"На виконання розпорядження міського голови «Про відзначення в місті Дня матері та Міжнародного дня сім ї» від...

детальніше

Футбол Случ-Атланта

22-05-2021 Перегляди:376 Latest

24.05.2021 о 17.00 год. відбулося відкриття чемпіонату Хмельницької області з футболу серед команд прем'єр ліги ФК "Случ" Старокостянтинів та ФК "Атланта" м. Камянець-Подільський. Перед початком...

детальніше

Кубок міського голови

11-05-2021 Перегляди:384 Latest

3 травня 2021 року в приміщенні Старокостянтинівської гімназії проходили змагання з спортивно бальних танців на кубок міського голови, в яких прийняли участь танцівники з різних...

детальніше

Висадка клумб

09-05-2021 Перегляди:532 Latest

8 травня 2021 року, напередодні  69-ої річниці Великої Перемоги над фашистським загарбником, зусиллями працівників виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств міста було висаджено колоритні клумби...

детальніше

Виставка "Ікона - краса давньої традиції"

10-04-2021 Перегляди:511 Latest

8 квітня 2021 року о 15.00 год. в приміщенні історико-культурного центру-музею "Старий Костянтинів" (замок князів Острозьких) відбулася презентація першої персональної виставки "Ікона - краса давньої...

детальніше

Привітання з 8 Березня

07-03-2021 Перегляди:466 Latest

Вітання з святом 8 Березня міського голови М. С. Мельничука {youtube}ikMAajXQsGs{/youtube}

детальніше

Засідання ради з питань безпечної життєдіяльності населення при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської

27-02-2021 Перегляди:677 Latest

Засідання ради з питань безпечної життєдіяльності населення при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської

26 лютого 2021 року у приміщенні шахового клубу відбулося чергове засідання ради з питань безпечної життєдіяльності населення при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради під головуванням...

детальніше

Автопробіг в Старокостянтинові

25-02-2021 Перегляди:630 Latest

21.02.2021 року відбувся автопробіг на знак підтримки боротьби громадян України за демократичні права та свободи, за повалення кримінального і авторитарного режиму та за відновлення курсу...

детальніше

В Старокостянтинові демонтували пам'ятник Леніну

24-02-2021 Перегляди:630 Latest

Після прийняття рішення депутатами міської ради від 21.02.2021 року № 3 "Про демонтаж пам'ятника В.І. Леніну" на центральній площі біля парку ім. Федорова демонтовано пам'ятник...

детальніше

Інформація про основні заходи, заплановані виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради на період з 24.02.2021 р. по 28.02.2021 р.

19-02-2021 Перегляди:737 Latest

  Дата Заплановані заходи, місце проведення, хто проводить Документ, на виконання якого організовується захід 24.02.2021 Практичне заняття з І Т для методистів ММК, на базі управління освіти о 15.00. Методист ММК...

детальніше

Мітинг-реквієм присвячений 25-й річниці виводу військ з Афганістану

15-02-2021 Перегляди:624 Latest

Мітинг-реквієм присвячений 25-й річниці виводу військ з Афганістану

15 лютого 2021 року о 9.00 год. на території Меморіалу Слави у Старокостянтинові відбувся мітинг-реквієм присвячений 25-й річниці виводу військ з Афганістану.Розпочався захід покладанням вінків...

детальніше

Звернення до вищих органів державної влади України

27-01-2021 Перегляди:647 Latest

25 січня відбулася 37 (позачергова) сесія міської ради. На цій сесії прийнято Звернення до Президента України Януковича В.Ф., Голови Верховної Ради України Рибака В.В.та Прем’єр-Міністра...

детальніше

Вручено нагороди "Мати-героїня"

10-01-2021 Перегляди:766 Latest

Вручено нагороди "Мати-героїня"

Сьогодні, в кабінеті міського голови, Мельничуком Миколою Степановичем були вручені нагрудні знаки та посвідчення до почесного звання, мешканцям міста, які удостоєні почесного звання «Мати-героїня» відповідно...

детальніше
бесплатные шаблоны joomla тут

Останні публікації

Copyright © 2021. Старокостянтинів.