Середа, 16 березня 2016
Email
Make My Homepage
RSS
Register
раскрутка сайта
joomla templates

Про місто

Стратегія розвитку

Доступ до інформації

ЦНАП

Тарифи

Антикорупційна політика

Державні закупівлі

Звернення громадян

Офіс реформ

Регуляторна політика

Громадянське суспільство

Вакансії

Соціальні центри

ЗМІ


Склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

Склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради

Склад

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради

Мельничук

Микола Степанович

-   міський голова, голова комісії;

Куць

Григорій Йосипович

-   перший заступник міського голови, заступник голови комісії;

Бондарчук

Тетяна Володимирівна

-   заступник міського голови, заступник голови комісії;

Янзюк

Валентина Миколаївна

-   керуючий справами, заступник голови комісії;

Явдощук

Анна Василівна

-   головний спеціаліст загального відділу, секретар комісії;

Дерун

Анатолій Іванович

-   начальник служби у справах дітей;

Камінська

Валентина Казимирівна

-   заступник міського голови, начальник фінансового управління;

Кравчук

Юлія Григорівна

-   завідувач юридично-житлового відділу;

Поліщук

Юрій Михайлович

-   завідувач відділу містобудування та архітектури;

Чубенко

Анатолій Васильович

-   Старокостянтинівський відділ поліції головного управління національної поліції в Хмельницькій області;

Стіхарєв

Володимир Олексійович

-   головний лікар ЦРЛ (за згодою);

Тарасюк

Валентина Яківна

-   завідувач відділу з питань регулювання земельних відносин;

Чепелюк

Наталія Анатоліївна

-   директор Центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді;

Шабельник

Наталія Іванівна

-   начальник управління соціального захисту населення.

Керуючий справами                                                                                                             В.Янзюк

Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Положення

про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян виконавчого комітету міської ради (далі – Комісія) є дорадчим органом виконавчого комітету міської ради, створеним на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Положення про комісію та її персональний склад затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

Основними завданнями Комісії є сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови.

Основними функціями Комісії мають бути:

-  аналіз та узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторні і колективні, внесення пропозицій щодо розв’язання найбільш актуальних проблем;

-  з’ясовування причин безпідставної відмови у задоволенні законних вимог заявників, халатності та формалізму при розгляді звернення;

-  вирішення інших питань, пов’язаних із розглядом звернень громадян.

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності. Про час і місце проведення засідань її члени інформуються завчасно, але не пізніше ніж за один день.

У разі необхідності розгляду окремого звернення комісійно або за дорученням Комісії окремий член (члени) може проводити вивчення питань з виїздом на місце.

Засіданням Комісії керує її голова або за відсутності голови один із його заступників.

Голова комісії:

-  здійснює керівництво діяльністю Комісії;

-  розподіляє обов’язки між членами Комісії;

-  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про комісію.

Засідання Комісії може бути правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина її членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії або головуючого на її засіданні.

У разі незгоди з рішенням Комісії її члени мають право письмово викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії оформляється протоколом. Протоколи та інші матеріали роботи Комісії можуть зберігатися у підрозділі виконавчого комітету міської ради, що опікується питаннями звернення громадян.

Керуючий справами                                                                                                     В.Янзюк


бесплатные шаблоны joomla тут
Copyright © 2016. Старокостянтинів.