Вівторок, 15 березня 2016
Email
Make My Homepage
RSS
Register
раскрутка сайта
joomla templates

Про місто

Стратегія розвитку

Доступ до інформації

ЦНАП

Тарифи

Антикорупційна політика

Державні закупівлі

Звернення громадян

Офіс реформ

Регуляторна політика

Громадянське суспільство

Вакансії

Соціальні центри

ЗМІ


Заходи виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення та підвищення ефективності роботи з питань розгляду звернень громадян на 2016 рік

ЗАХОДИ

виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення та підвищення ефективності роботи з питань розгляду звернень громадян на 2016 рік

№ п/п

Зміст завдання

Термін виконання Відповідальний за виконання
1 2 3 4
1

Забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильне виконання норм Закону України «Про звернення громадян»:

-     недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернення іншим органам;

-     викорінення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

-     створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

-     запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових осіб зі зверненнями громадян.

Постійно Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів Старокостянти-нівської міської ради, керівники комунальних підприємств.
2 З’ясовувати причини, що породжують повторні звернення громадян, систематично аналізувати випадки безпідставної відмови у задоволенні законних вимог заявників, запобігати проявам упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень. Постійно Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів Старокостянти-нівської міської ради, керівники комунальних підприємств.
       
Продовження додатку 1
1 2 3 4
3

Встановити персональну відповідальність керівників за неналежне вирішення, в межах своїх повноважень, питань, порушених в адресованих їм зверненнях громадян, а також вживати заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб, у встановленому порядку, до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

Постійно Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів Старокостянти-нівської міської ради, керівники комунальних підприємств.
4

Вжити невідкладних заходів для вдосконалення, відповідно до вимог законодавства, умов реалізації конституційного права громадян на звернення, забезпечивши:

- належну взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного вирішення, в межах наданих їм повноважень, питань, проблем з якими звертаються до них громадяни на особистому прийомі;

- належне виконання вимог рішення виконавчого комітету міської ради від 13.12.2012 року №556 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради» з метою запобігання реального порушення конституційних прав громадян на звернення, вважаючи, що розгляд звернень громадян є важливою ділянкою роботи виконавчого комітету міської ради, засіб отримання інформації про недоліки в роботі виконкому;

- узяття під особистий контроль питання розгляду звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

- особливу увагу щодо розгляду звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки.

Постійно Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів Старокостянти-нівської міської ради, керівники комунальних підприємств.
       

Продовження додатку 1

1 2 3 4
5 З метою забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання у подальшому таких порушень, забезпечити здійснення контролю за організацією даного напрямку діяльності у виконавчих органах міської ради. Особливу увагу приділяти здійсненню керівниками цих установ особистого прийому громадян у поза робочий час та за місцем їх проживання, виїздів з метою роз’яснення громадянам норм чинного законодавства. Постійно Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів Старокостянти-нівської міської ради, керівники комунальних підприємств.
6 Постійно аналізувати та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують та за результатами такого аналізу вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем. Постійно Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів Старокостянти-нівської міської ради, керівники комунальних підприємств
7 Спрямовувати свою діяльність на забезпечення оперативного розгляду звернень, що надійшли на урядову телефонну «гарячу лінію», та вжиття заходів для вирішення порушених у них  питань і задоволення законних прав та інтересів заявників. Постійно Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів Старокостянти-нівської міської ради, керівники комунальних підприємств. 
       
Продовження додатку 1
1 2 3 4
8 Забезпечити функціонування прямих ліній, проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом. Постійно

Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів Старокостянти-нівської міської ради, керівники комунальних підприємств.

9 Здійснювати перевірки виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, комунальних підприємств, державних установ з питань розгляду звернень громадян та організації їх особистого прийому. Результати розглядати на нарадах при міському голові та на засіданнях виконавчого комітету міської ради. Постійно Керуючий справами виконавчого комітету міської ради, загальний відділ виконавчого комітету міської ради.
10

Забезпечити виконання Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у виконавчому комітеті міської ради. У разі відсутності міського голови чи одного із заступників особистий прийом громадян проводять посадові особи, на яких покладено виконання їх повноважень.

Постійно Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів Старокостянти-нівської міської ради, керівники комунальних підприємств.
11 Забезпечити висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційних веб-сайтах узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистого прийому громадян відповідними посадовими особами. Постійно

Загальний відділ,

відділ інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради.

Керуючий справами                                                                                                         В.Янзюк

 

бесплатные шаблоны joomla тут
Copyright © 2016. Старокостянтинів.